Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach turystycznych

Sezon urlopowy już na dobre wystartował, w zależności jaki kierunek docelowy zostanie  wybrany, warto pomyśleć o bezpieczeństwie swoim i bliskich. Planując wyjazd za granicę bądź krajowy wypad, wskazane w obu tych przypadkach jest mieć ubezpieczenie dopasowane do własnych potrzeb chroniące na wypadek wielu ryzyk. Jeżeli podróżujemy po raz pierwszy poza granicę kraju, należy wspomnieć, iż koszty leczenia zarówno w Europie, jak i na całym świecie są wysokie, a bezpłatna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, może okazać się niewystarczająca, ponieważ działa tylko na obszarze Unii Europejskiej i państw będących w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu, zapewniając ochronę w zakresie publicznej opieki zdrowotnej na terytorium danego kraju. Rozwiązaniem są ubezpieczenia turystyczne, jakie oferują nam towarzystwa ubezpieczeniowe, które oprócz wysokich sum ubezpieczenia proponują, kompleksową ochronę.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia? 

Na cenę ubezpieczenia turystycznego ma wpływ kilka czynników: kierunek podróży, liczba osób, a także charakter  wyjazdu wypoczynek czy aktywne spędzanie czasu bowiem nie wszystkie towarzystwa obejmują ochroną sporty ekstremalne będące często wyłączone z ochrony, lub dodatkowo płatne. Kluczowa jest suma ubezpieczenia, która oznacza górny limit kwotowy, do którego towarzystwo ponosi odpowiedzialność, dlatego tak ważne jest ustalenie odpowiedniej kwoty, która pokryje ewentualne leczenie, hospitalizację lub w przypadku śmierci transport ciała do kraju. Podstawowy zakres takich ubezpieczeń to ochrona w przypadku nagłego zachorowania  lub następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Oprócz opieki medycznej warto też zwrócić uwagę na dodatkowe rozwiązania, jakie proponują towarzystwa ubezpieczeniowe choćby, jak OC w życiu prywatnym, obejmujące zakresem szkody, wyrządzone na osobach, lub mieniu przez ubezpieczonego lub jego rodzinę, uszkodzenie w hotelu nowoczesnego sprzętu elektronicznego przez członka wyjazdu, może wygenerować wysokie koszty, jakie będzie trzeba ponieść w przypadku braku ubezpieczenia.  

Wiele towarzystw do standardowego ubezpieczenia turystycznego oferuje klauzule alkoholową, która obejmuje zdarzenia, do których doszło “po spożyciu alkoholu”, ubezpieczyciel pokryje   koszty leczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku, oraz usług Assistance, gdy poszkodowany był nietrzeźwy, ważne zakres nie obejmuje szkód wyrządzonych na osobie.Klauzula nie zwiększa  znacząco podstawowej składki, a zapewnia dodatkową ochronę na wypadek, gdyby zdażyło się przesadzić z alkocholem. Wskazane jest przed zawarciem ubezpieczenia zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które zawierają niezbędne informacje o zakresie i wyłączeniach, przed zakupem polisy opłaca się porównać różne oferty  w zakresie ochrony i proponowanych sum ubezpieczenia. Zakupu można dokonać u agenta ubezpieczeniowego lub samodzielnie przez internet.